Математички инфинитив

Математички инфинитив

Мирјана Тешић и Јелена Воларов –  ОШ“Ђорђе Крстић“, Београд

 „Математички инфинитив“ је час који се налази у Бази знања Креативне школе а припремиле су га  Наталија Миленковић и Слађана Геров из ОШ „Први мај“ у Трупалу.  Сваки покушај да се различити предмети повежу и на тај начин ученицима презентују  је веома важан управо због  примене знања у пракси која не познаје границе дисциплина и захтева коришћење разнородних знања, односно трансфер знања (преношење знања из једне области/дисциплине у другу или с теорије на праксу). Подстакнуте идејом колегиница из ОШ „Први мај“, осмислиле смо низ активности које су ђацима петог разреда приближиле појам инфинитива и увериле их да  математика и српски језик имају многе додирне тачке.

Час који  смо припремиле за своје ђаке имао је другачији ток, па смо сматрале да је корисно записати сценарио и поделити га са колегама који  воле да експериментишу у својим учионицама, без намере да плагирамо или на било који начин присвајамо идеју колегиница из ОШ „Први мај“.

Ток часа

На самом почетку часа наставник формира групе од по четири ученика тако што извлаче папириће са  одштампаним симболима  (нпр. сунце, срце, облак), па се ученици који су извукли исте симболе окупљају у исту групу.  (5 минута)

grupe

1.  Задатак

Након формирања група ученици добијају први задатак а то је да свака група смисли по једну реченицу у којој се помиње симбол те групе. Наставник  реченице записује на табли и од ученика тражи да у свакој реченици одреде глагол који подвлачи и на тај начин истиче.  (5 минута)

 

  1. Задатак

Ученици у групама раде задатке с радног листића који је припремила наставница математике.  Радни листић садржи пет задатака различитих захтева. Ученици добијају инструкцију да се наставнику пријаве кад ураде прва четири задатка. Када све групе заврше са израдом ових задатака, наставник српског дефинише појам инфинитива као основног глаголског облика, даје неколико примера и захтева од ученика да у задацима које су решавали пронађу што више глагола у овом облику. Глаголе пишу на самолепљивим папирићима и лепе их на табли, у близини својих реченица које су на самом почетку смишљали. (15 минута)

rad

  1. задатак

Наставник подсећа ученике на реченице које су на табли и позива по једног члана сваке групе да подвучени глагол преведе у облик инфинитива па их записује на табли. Ученици сада раде пети задатак са радног листића из математике. Овај задатак је другачији од осталих. У њему се од ученика очекује да већ припремљен задатак препишу тако да сви глаголу буду у инфинитиву, па тако припремљен задатак предају одређеној групи која треба да га реши. Кад заврше с радом ученици предају наставнику математике  папир са урађеним задатком  на преглед. Све групе које су тачно решиле задатак, добијају диплому. (15 минута)

5

  1. Домаћи задатак

На самом крају часа ученици добијају необичан  домаћи задатак. Он се састоји у томе да за следећи час запишу  рецепт своје омиљене посластице али тако да се сви глаголи у рецепту појављују у облику инфинитива. У изради задатка могу затражити помоћ старијег члана породице.

Пројекат „Тепих Сјерпински“

logo

Пројекат “Тепих Сјерпински” је непрофитна активност кроз коју деца широм света заједно стварају највећи математички фрактал. У пројекат је тренутно укључено преко 25 земаља, 200 школа и 12000 деце. Шеста итерација Тепиха Сјерпински направљена је у Барселони 4.октобра 2014, у пројекту који је осмислио професор математике Ј. Родригез на Универзитету у Алмерији (Шпанија). У току је израда тепиха 7. итерације који ће имати димензије 45m x 45m и садржаће 512 мањих тепиха чије су димензије 1,4m x 1,4m а делови за њега настају у школама широм света.

2logoОсновна школа „Ђорђе Крстић“ се укључила у пројекат „Тепих Сјерпински Србија“ израдом једног тепиха 4. итерације који ће бити саставни део до сада највећег фрактала ове врсте у свету, који ће се  склапати 2016. године у Шпанији. Тако ће бити обележено сто година откако је Вацлав Сјерпински открио и описао овај феномен.

 

22У новембру 2014. ученици 5-1 и 5-2 ОШ“Ђорђе Крстић“ су склапали делове за тепих који ће бити саставни део овог јединственог фрактала. Уводна активност на овом часу била је презентација кроз коју су се ученици упознали са самим пројектом а и сазнали шта су фрактали. Атмосферу са овог часа можете видети овде.

 

Разломци и речи

РАЛОМЦИ  И  РЕЧИ

Час осмислиле и припремиле радни материјал: Јелена Воларов и Александра Мишић, наставнице математике у ОШ „ Ђорђе Крстић“ у Београду. Час је планиран за пети разред и то за прве часове обраде разломака јер припремљене активности помажу усвајању појма разломка.

Циљеви:

  1. Да  ученици усвоје појам разломка и примене  раније стечена знања о разломцима,тако што ће задате речи делити на једнаке делове од којих ће склапати нову  реч
  2. Да ученици развијају спретност у примени стечених знања у решавању нових задатака
  3. Да ученици развијају  међусобну сарадњу радећи у групи.

Материјал :

  1. Картице у боји за сваког ученика (Одштампати  ПРИЛОГ 1 на разнобојним папирима А4 формата.; одабрати онолико боја колико желите група у одељењу и водити рачуна о томе да у свакој групи буду 4 ученика; поделити сваки  ПРИЛОГ 1 на четири картице, тако да сваки ученик добије по једну картицу)
  2. Радни материјал за сваку групу (ПРИЛОГ 2 припремити у онолико примерака колико у одељењу планирате група). Прилог 2 одштампајте у разним бојама, као и Прилог 1.
  3. Картица са сличицом за сваку групу (ПРИЛОГ 3  се састоји од шест картица, за сваку групу по једна или ако планирате да то буде домаћи задатак онда га умножите тако да сваки ученик добије по једну картицу)

Корелација : Српски језик , географија

Трајање : 60 минута

 ТОК ЧАСА

КОРАК 1: Решавање задатака из Прилога 1

Ученицима поделити разнобојне картице из Прилога 1 . Сваки ученик добија по једну картицу. Нагласити да сви имамо исти задатак који ћемо заједно решавати. Рећи ученицима да је решење задатка једна изрека познатог математичара Рене Декарта која се састоји од три речи. У првом задатку је скривена њена прва реч, у другом друга реч и у трећем трећа реч ове лепе и поучне мисли. Делове речи одређујемо помоћу разломака. Нагласити да реч не делимо на слогове него на делове исте дужине тј. истог броја слова. Решити прву пословицу пред таблом  тако да сви ученици могу да схвате принцип решавања овог задатка.

Решење задатка је : Мислим дакле постојим.

 КОРАК 2 : Подела у групе

Ученицима рећи да формирају групе прем боји картице коју су добили у претходној активности.  Након формирања групе свака група треба да одреди  вођу групе.

КОРАК 3: Решевање задатака из Прилога 2

Групе добијају радни материјал у којем је њихов задатак да  открију  четири изреке а по принципу који им је представљен у кораку 1. Кад заврше свој задатак  вођа групе обавештава наставника.

КОРАК 4: Израда задатка на задату пословицу

Група која заврши свој задатак добија нов задатак који се састоји у томе да  сами направе сличан задатак  чије ће решење бити  једна пословица из Прилога 3. Ученици извлаче једну од шест картица и почињу са радом.

Ако за ову активност не остане времена  на часу тај задатак саопштити деци као индивидуални домаћи задатак за следећи час.

КОРАК 5 : Уочавање  веза које постоје у задацима које су ученици решавали

Поставити ученицима питање  да ли су уочили  нешто заједничко за  изреке које су данас чули (у свим изрекама се говори о учењу, знању, мидрости, памети). Ако је нека од изрека ученицима нејасна појаснити је и још једанпут истаћи значај  које учење има за њих.

Поставити ученицима  питање да ли су уочили везу између речи у Прилогу 2 које су исписане великим словима и које су делили на једнаке делове (све речи које су користили су географски појмови). Уколико је неки од ових географских појмова нејасан, разјаснити их или упутити ученике да сами уз помоћ енциклопедије или интернета открију њихово значење.

Питати ученике да ли су чули за  научнике  чије смо мудрости откривали и да ли знају шта их повезује (Декарт,Њјутн, Ајнштајн и Паскал су познати математичари и физичари). Упутити их да за следећи час припреме по нешто занимљиво о сваком од њих.

Атмосферу са часа можете погледати овде и овде.

  149136_177615258931415_1248213_n