Икс-окс у учионици

Часови увежбавања рачунских операција су често монотони и досадни. Ево једне активности која може то да промени.

Одељење поделимо у две групе. Тo може бити група девојчица и група дечака, а може се направити и случајна подела разбрајањем ђака (један-два) или подела на оне рођене у првој и оне рођене у другој половини године. Након поделе, једна група постаје група икс а друга група окс. На средини табле нацртати познату табелу за игру икс-окс. Групе бирају капитене и игра може да почне. Капитен групе икс бира такмичара а затим и капитен групе окс бира одговарајућег такмичара. Такмичари излазе пред таблу, један са леве а један са десне стране икс-окс таблице. Наставник диктира задатак и ученици почињу да раде. Онај ученик који први уради задатак тачно, може да упише симбол за своју екипу. Сада капитен групе окс бира такмичара а капитен икс групе одговара са својим избором и тако наизменично. Ако капитен реши да се такмичи онда пред таблу излази и други капитен. Треба водити рачуна о томе да сваки ученик буде укључен у такмичење. Док такмичари раде задатак и остали ученици у својим свескама раде исти задатак и проверавају тачност добијених резултата. Кроз ову активност, за време једног часа, сваки ученик може  бар једном да изађе пред таблу и бори се за свој тим. Победник је група која прва повеже три иста симбола у таблици.

Ефекти ове активности су ангажованости свих ђака и  подстицањe такмичарског духа. Међутим, мени је била занимљива  могућност да се ученици међусобно процењују и самопроцењују  док праве стратегију избора такмичара. У оквиру групе  ученици морају  одмерити могућност противничког такмичара, изабрати одговарајућег (није добро ако се јаки такмичари „троше“ на слабије или обратно) и на веома директан начин кроз дуел са другим учеником, могу да провере да ли су њихове процене биле добре.