Test

Posted On 30. decembra 2011.

Filed under Nastava matematike

Comments Dropped one response

Pred tobom je test iz oblasti celih brojeva. Preuzima se jednostavno. Nakon aktiviranja linka otvara se prozor prikazan na slici. Klikom na označenu ikonicu započeće preuzimanje testa. Rezultati testa će biti izraženi u procentima i o njima ćeš odmah biti obavešten.

Test možeš preuzeti sa  ovog linka i odmah možeš započeti sa njegovim rešavanjem.

Želim ti uspešan rad.

Merenje temperature

Posted On 29. decembra 2011.

Filed under Nastava matematike

Comments Dropped leave a response

Temperatura je fizička osobina koja predstavlja stepen zagrejanosti nekog tela. Na primer telesna temperatura našeg organizma iznosi nešto ispod 37 stepeni Celzijusa.Temperatura vode, vazduha i živih bića meri se pomoću termometra i toplomera. Jedinice za merenje temperature su : stepen Celzijusa, Kelvin i stepen Farenhajta.

Celzijusova skala porazumeva 100 podeoka od temperature smrzavanja vode (0 stepeni Celzijusa) do temperature ključanja vode ( 100 stepeni Celzijusa)

Farenhajtova skala je isti raspon podelila na 180 podeoka. Po ovoj skali led se topi na 32 stepena , voda ključa na 212 stepeni a temperatura ljudskog tela je 98,6 stepeni. Ova skala se dosta koristila u zemljama engleskog govornog područja ali u novije vreme većina tih zemalja je prihvatila Celzijusovu skalu.

Kelvinova skala započinje sa najnižom mogućom temperaturom u svemiru i ona iznosi nula Kelvina i naziva se apsolutnom nulom. Temperatura na kojoj voda mrzne je oko 273 K.

Peštar

Peštar

Zadatak 1:

Do sada je u Srbiji najniža  zabeležena  temperatura  u selu Karajukića Bunar na Pešterskoj visoravni u januaru 1985. godine i iznosila je 39 stepeni Celzijusa ispod nule. Izrazi ovu temperaturu u obliku celog broja i prevedi je u farenhajte i kelvine.

Zadatak 2:

Najniža temperatura ikad zabeležena iznosi  – 89 stepeni Celzijusa i izmerena je u istraživačkoj stanici na Antarktiku. Pretvori ovu vrednost u Kelvine. Izračunaj razliku između ove i najniže temperature izmerene kod nas.

Smederevska Palanka

Zadatak 3:

Najviša temperatura izmerena u našoj zemlji je zabeležena u Smederevskoj Palanci u julu 2007. godine i iznosila je 45 stepeni Celzijusa iznad nule. Izrazi ovaj podatak celim brojem i iskaži ga farenhajtima i kelvinima.

Zadatak 4:

Najtoplije mesto na svetu  je El Azizia u Libiji. Tamo je 1922. godine  zabeležena temperatura od 66°C.  Postoje mnoga mesta na svetu gde temperature prevazilaze i pomenutih 66°C, međutim, ne postoje zvanični podaci o dostignutim temperaturama, jer na tim mestima nema meteoroloških stanica. Ono što takođe treba imati na umu, jeste da se temperature ne mere na površini zemlje, već na visino od metar i poe i to u zatvorenim prostorijama. Izračunaj razliku između ove i najviše temperature zabeležene kod nas.

Nadmorska visina

Nadmorska visina je visina neke tačke na Zemlji u odnosu na nivo površine okeana. Merna jedinica je metar i meri se instrumentom koji se naziva altimetar (visinomer). Ovaj instrument radi po principu promene pritiska sa porastom visine.  Sa porastom nadmorske visine, opada temperatura, snižava se pritisak a vazduh je sve ređi.

elevation

nadmorska visina

Najveću nadmorsku visinu na Zemlji ima planinski vrh Čomolungma poznatiji kao Mont Everest . On pripada  planinskom vencu  Himalaji u Aziji i nalazi se na nadmorskoj visini  8848 metara. U Srbiji najviša tačka je Đeravica na planini Prokletije  – 2656 metara. Na Zemlji postoje i tačke čije se lokacije određuju negativnom nadmorskom visinom. Na primer Marijanski rov ima najveću do sada izmerenu dubinu koja iznosi 11 034 metara. Često se ovi podaci prikazuju negativnim brojevima gde se površina okena iskazuje nultom tačkom. U našoj zemlji najniža tačka je ušće Timoka u Dunav i njena nadmorska visina iznosi 28m.

Danas se nadmorska visina lako određuje GPS uređajima .

U filmu „Integers in real world“  iskazane su nadmorske visine (elevation)  nekih mesta na planeti Zemlji u feet-ima. Tvoj zadatak je da sve nadmorske visine prevedeš u metre.  Za rešavanje zadatka možeš da koristiš i on-line konvertor ali obavezno vodi računa o tome koji su podaci pozitivni a koji negativni i sve dobijene brojeve  izrazi približnom celobrojnom vrednošću.

Nastanak celih brojeva

Posted On 29. decembra 2011.

Filed under Nastava matematike

Comments Dropped leave a response

kina

Pozitivni i negativni brojevi 200. godine p.n.e.

Pojam negativnogbroja pojavljuje se prvi put u kineskoj knjizi o matematičkim veštinama oko 200. godine pre nove ere. Negativni brojevi zapisivani su crnom bojom, a pozitivni brojevi crvenom bojom.

Danas negativne brojeve pišemo tako što prirodnim brojevima dodajemo predznak „-“ .

Negativni brojevi počinju da se koriste u Evropi tokom 16. i 17. veka. Poznato je da je još u 12. veku italijanski matematičar Lonardo Fibonači koristio negativne brojeve prikazujući gubitak a pozitivne prikazivajući dobitak u finansijskim problemima.

Kardano, takođe italijanski matematičar, je u svojoj knjizi „Ars magna“  koristio za megativne brojeve simbol m:  . Preciznije broj -2 je zapisivan kao m:2. Ipak pravo mesto u matematici, celi brojevi su našli zahvaljujući francuskom matematičaru Rene Dekartu (1596-1650).

Iako danas izgleda sasvim prirodno da postoji broj koji predstavlja  „ništ“a , istina je da se ovaj broj veoma kasno pojavio u matematici. Simbol za nulu pojavio se u Indiji u 9. veku. U Evropi je nula počela da se koristi tek u 12. veku i to zahvaljujući  arapskim matematičkim spisima . Pretpostavlja se da je simbol za nulu nastao od početnog slova grčke reči „ouden“ koja znači ništa .Dakle, to je razlog što se slovo O i nula zapisuju gotovo istim simbolom!

Danas se celi brojevi koriste svakodnevno. Stanje na računu, temperatura vazduha, sniženja nadmorska visina su pojave iz svakodnevnog života u kojima je korišćenje celih brojeva obavezno.

(Literatura: Matematika, udžbenik za 6. razred, Vuković , Rančić, Jončić ; „Kreativni centar“ )


Tolerancija

Posted On 25. decembra 2011.

Filed under Nastava matematike

Comments Dropped leave a response

Međunarodni dan tolerancije ustanovljen je Deklaracijom UN-a, usvojenom 16. novembra 1995. godine na Generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu.

Prema ovoj deklaraciji, tolerancija je prihvatanje činjenice da „ljudska bića, prirodno različita po izgledu, položaju, govoru, ponašanju i vrednostima, imaju pravo da žive i budu to što jesu“.

Rešavanjem zadatka koji možeš preuzeti sa ovog linka, dobićeš još jedan odgovor na pitanje  šta je tolerancija. Ovaj radni materijal možeš i da odštampaš i zalepiš u svoju svesku. Želim ti uspešan rad!

 

Ovde se vidi atmosfera na času u odeljenju 5-2 dok su rešavali jednačine i otkrivali odgovor na pitanje šta je to tolerancija. (novembar 2014.)