Pravilan šestougao

Posted On 14. marta 2009.

Filed under zanimljivosti

Comments Dropped leave a response

Pravilan šestougao ima šest jednakih stranica i šest jednakih unutrašnjih uglova. Veoma često ga susrećemou prirodi. Na fotografijama su neki primeri pravilnih šestouglova koje je sama priroda napravila. Razmislite gde se još možemo susresti sa ovom figurom. Pošaljite zanimljive fotografije , kako bi upotpunili donju galeriju!
                    pcelinje saće

          
  

Žurka u Matlendu

Posted On 14. marta 2009.

Filed under matematika za šesti razred

Comments Dropped 2 responses

ŽURKA U MATLENDU

Da li si ikad bio na ovakvoj žurci?

Svi su srećni i dobro se provode ( svi suPOZITIVNI) . Iznenada pojavljuje se SMARAČ ( jedan NEGATIVAN) ! Smarač se muva okolo i  smara svakog svojim dosadnim pričama, pritom njemu ništa nije OK, ni klopa, ni muzika , ni društvo.

I šta se desi sa žurkom? Svi su se oneraspoložili! Žurka bi mogla da propadne zbog jednog smarača!

JEDAN NEGATIVAN SVE PRETVARA U NEGATIVNO

Ali sačekaj… još neko dolazi na žurku!

Pa to je još jedan SMARAČ ( JOŠ JEDAN NEGATIVAN ) !!!

Dva smarača su odmah našli zajedničku temu za razgovor pa su jedan drugog smarali o tome kako je žurka jadna, i kako je muzika dosadna i kao nikada nisu bili na glupljem mestu. Međutim, njihove zajedničke teme za razgovor su se umnožavale, te su zaboravili gde su i koliko su zbog toga bili očajni. I smarači su počeli da uživaju u međusobnom društvu i razgovoru.

DVA NEGATIVNA POSTAJU POZITIVNO

Pošto su dva smarača zajedno, ostatak ekipe se super provodi. Žurka je spašena!

♣ ♣ ♣

Pouka ove priče je da ( bar u matematici, kod množenja i deljenja), nije važno koliko je pozitivnih jer  ako je bar jedan negativan o njemu moraš da povedeš računa.

Da bi odredio kakvog će znaka biti rezultat množenja ili deljenja, prebroj koliko je NEGATIVNIH pa ako ih je paran broj (možeš da ih grupišeš po 2) rezultat će biti pozitivan, a u suprotnom… biće negativan.

Negativni u PARU su POZITIVNI

Ovaj tekst možeš odavde preuzeti u word formatu , odštampati ga i zalepiti u svesku.

Tekst preuzet sa:

http://amby.com/educate/math/integer.html

Prevod:

Jelena Volarov